Навчально-методична діяльність - Дніпровський професійно залізничний ліцей

Перейти к контенту
Актуальне відео

 
Центром усієї навчальної та науково-методичної роботи в Дніпровському професійному залізничному ліцеї є методичний кабінет — основний компонент підвищення кваліфікації усього педагогічного колективу, важлива ланка в системі безперервної освіти, один із засобів управління навчально-виховним процесом.
 
Методичним кабінетом   керує  Коношко Юлія Євгенієвна
 
Методична робота в ліцеї  спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: педагог – методична комісія – методична рада ліцею  – педагогічна рада.
 
 
Основними напрямками роботи методичного кабінету ліцею є:
 
1.    формування професійних, ключових, предметних, соціальних компетентностей педагогів;
 
2.    Cтворення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально- виховного процесу.
 
3.    Системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процессу,  передового педагогічного досвіду.
 
4.    Інформація з реалізації урядових рішень і рекомендацій органів освіти.
 
5.    Вивчення та аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін та доповнень.
 
6.    Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.
 
7.    Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.
 
8.    Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів і плануючої документації.
 
9.    Участь у підготовці проведення атестації навчально-педагогічних працівників.
 
10.Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам.
 
11.Створення умов для постійного професійного удосконалення педагогів
 
12.Розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення педагогів
 
13.Координація колективних форм і методів роботи.
 
З метою створення умов наукової організації праці викладачів й майстрів виробничого навчання, спрямованої на розвиток їхнього творчого потенціалу,  кабінет методичної служби обладнано сучасними технічними засобами:
 
-компютером;
 
-кольоровим принтером:
 
- мультимедійним проектором;
 
- ноутбуком;
 
- веб-камерою;
 
- акустичними колонками;
 
Для проведення консультативних, інструкційно–методичних нарад для певних категорій педагогів в нагоді стає  Робочий стіл педпрацівника.
 
Методичний кабінет по праву можна назвати й центром самоосвіти педагогів, адже викладачі, майстри виробничого навчання використовують Wi-Fi покриття, яким охоплений ІІ поверх навчального корпусу (і методичний кабінет зокрема) для самоосвітньої діяльності, тобто підвищення професійних компетентностей.
 
У методичному кабінеті упорядковані і зосереджені інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали передового педагогічного досвіду, зразки навчально-плануючої та звітної документації, дидактичні матеріали, а також укомплектовані матеріали на допомогу молодим викладачам та майстрам виробничого навчання, матеріали для самоосвіти та вдосконалення педагогічної і фахової майстерності педпрацівників.
 
Оформлені матеріали, тематичні папки на допомогу молодим педагогам із збірками відкритих уроків, позаурочних заходів.
 
Форми роботи методичного кабінету
Колективні форми методичної роботи:
· педагогічна рада;
· методичні комісії;
· теоретичні та практичні семінари для викладачів;
· школа молодого педагогічного працівника;
· школа передового педагогічного досвіду;
· школа майстрів виробничого навчання;
· інструктивно-методичні наради;
· педагогічні читання, тощо.
     Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, пошуку технічної та педагогічної інформації.

Масові форми роботи:  
· методичні тижні;
· тижні (декади) методичних комісій;                 
· предметні тижні;
· тижні професійної майстерності;
· тижні молодих викладачів та наставників
 

Індивідуальні форми методичної роботи:
· консультації;
· стажування та наставництво;
· робота з педагогічними працівниками, які мають високий рівень фахової майстерності;
· огляди-конкурси навчальних кабінетів, лабораторій, уроків та позакласних заходів;
· узагальнення досвіду роботи викладачів з використання новітніх педтехнологій;
 
Кабінетом надається систематична методична і організаційна допомога в складанні і розробці документації методичних  комісій, кабінетів, гуртків, індивідуальних робочих планів викладачів, підготовці питань на засідання педагогічної ради, у проведенні відкритих уроків та позакласних заходів, у підготовці матеріалів до атестації, методичних розробок викладачів тощо.
 
В кабінеті наявні
 
Нормативні документи
 
-        Інформаційно-методичні матеріали ;
 
-         методичні бюлетні;
 
-         методичні рекомендації тощо ;
 
-        Конкурсні матеріали.
 
-        Картотека матеріалів передового педагогічного досвіду.
 
-        Папка  «На допомогу головам методкомісій»
 
-        Папка «  На допомогу молодим спеціалістам»
 
Оформленням методичного кабінету є настінні стенди, які  мають сучасне методично–смислове навантаження.
 
Постійний стенд «Державні символи України» містить слова Державного Гімну та зображення Держаного Прапора, Державного Герба України.
 
Стелаж № 1 «Успіх генія- в роботі»

Віддзеркалює організацію навчально – виробничого процесу, ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи та самоосвіти
 
Стелаж № 2 «Робота методичних комісій»

Плани роботи методичних комісій ліцею, графіки відкритих заходів, інформація про заплановані та результати проведених методичних заходів виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях,   інші інноваційні матеріали
 
Стелаж № 3  «Готуємось до атестації»
Висвітлює питання атестації педагогічних працівників (чинні нормативно-правові акти, вимоги до кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, вимоги щодо оформлення методичних матеріалів для атестації тощо).
 
Стелаж № 4   «Шляхами професійної майстерності»
Стенд містить інформацію для майстрів виробничого навчання, передовий педагогічний досвід майстрів ліцею, методичних рекомендацій щодо використання сучасних інформаційних технологій в навчально-виховному процесі;   заходів щодо підвищення рівня оволодіння майстрами виробничого навчання новітніми інформаційними технологіями
 
Стелаж № 5 «Творча лабораторія педагогічних досліджень»
Концепція розвитку навчального закладу,  модель методичної  роботи, єдина науково – методична проблема навчального  закладу, план роботи над нею,інноваційні проекти. Також містяться документи роботи творчої групи педагогічних працівників, яка займається вивченням, освоєнням, використанням інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі при реалізації загальної методичної теми ліцею
 
Стелаж  змінний «Інформація» призначена для документації постійної дії, на ній розміщено графіки навчально-виробничого процесу, графіки внутрішньоліцейного  контролю, накази,  матеріали роботи шоли молодого педагога , школи молодого майстра тощо.
 
Стенди «Передовий педагогічний досвід» - для презентації кращих наробок педагогів ліцею
 
У методичній шафі зберігається програмно-плануюча документація, методичні матеріали, електронний ресурс.
 
ДОКУМЕНТАЦІЯ
 
1.Основні нормативно-правові документи про освіту:
 
Конституція України, накази, інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради;
 
Новий закон про освіту Закон України "Про професійно-технічну освіту",
 
Проект закону "Про професійну освіту",
 
Положення про методичну роботу в системі ПТО
 
Порядок організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТО
 
2 Нормативно – правові документи навчального закладу
 
1.          План роботи педагогічного колективуДПЗЛ
 
2.          Наказ про організацію методичної роботи.
 
3.          Єдиний план методичної роботи.
 
4.          Графік навчально-виробничого процесу
 
5.          Накази  про проведення в навчальному закладі предметних тижнів, тижнів з професій, І етапів предметних олімпіад, конкурсів та участі в обласних етапах конкурсів і олімпіад.
 
6.          Графік проведення відкритих уроків та виховних годин і виховних заходів педпрацівниками ліцею
 
7.          План роботи педагогічної ради ДПЗЛ
 
8.          План роботи інструктивно-методичної наради ДПЗЛ
 
9.          План роботи «Школи молодого викладача»  та « Школи молодого майстра в/н » .
 
10.      Плани самостійної методичної роботи педпрацівників.
 
11.       План роботи атестаційної комісії ДПЗЛ
 
    12.План курсової перепідготовки педагогічних працівників ДПЗЛ
 
13.План стажування майстрів виробничого навчання ДПЗЛ
 
14.План роботи методичних комісій за напрямками  
 
20.Педагогічні папки на кожного педагогічного працівника ДПЗЛ
 
3. Програмно – методичне забезпечення навчально-виховного процесу
 
            1. Навчальні плани з професій.
 
2.Навчальні плани із загальноосвітніх предметів (рівень стандарту):
 
3.Переліки підручників за професіями.
 
4.Методичні матеріали «Школи передового педагогічного досвіду»
 
5.Методичні матеріали ««Школи молодого викладача»  та « Школи молодого майстра в/н »
 
6.Анкети для проведення діагностування педагогічних працівників
 
7.Схеми аналізів уроків теоретичного навчання, виробничого навчання, виховного заходу
 
8.Методичні  папки: «Нормативні документи», «Держстандарти професій», «Програми із загальноосвітніх предметів (рівень стандарту)»,  «Інтерактивне навчання», «Типи та елементи уроку», «Сучасні освітні технології», «Атестаційні матеріали», «На допомогу педагогу-початківцю», «Передовий педагогічний досвід»
 
9. Матеріали конкурсів»
 
 
4. Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів
 
1.          Матеріали для організації контролю знань
 
2.          Результати проведення перевірочних контрольних робіт
 
3.          Робота з учнями, що мають підвищений рівень мотивації до навчання (результати предметних олімпіад та конкурсів, обласних етапів)
 
4.          Інформація з комплексного методичного забезпечення предметів, професій, спеціальностей
 
5.Зразки поурочно-тематичних планів
 
6.Типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 
7.Методичні розробки педагогічних працівників ДПЗЛ  
 
8.Атестаційні матеріали педагогічних працівників ДПЗЛ
 
9.Матеріали узагальнення досвіду роботи педагогічних працівників ДПЗЛ
 
10.Методичні розробки відкритих уроків, виховних годин та виховних заходів    педагогічних працівників ДПЗЛ
 
11.Перелік мультимедійних презентацій, навчальних фільмів, створених    
 
    педагогічними працівниками ДПЗЛ   та які  використовуються у    навчально-виховному процесі
 
    5. Позаурочна робота
 
1.          Матеріали з організації позаурочної роботи
 
2.          Матеріали на допомогу класному керівнику, майстру в/н
 
 
6. Матеріали науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів (навчального закладу, обласних)
 
1.          Матеріали педагогічних читань.
 
2.          Матеріали науково-практичних конференцій
 
3.          Матеріали семінарів
 
7. Бібліотека методичного кабінету
 
1.          У кабінеті є невелика бібліотека, що включає літературу з педагогіки, методики, психології, номери журналу «Все для вчителя», «Професійно-технічна освіта», « Завуч» та іншу літературу, яка містить публікації педагогічних працівників ДПЗЛ.
 
  

Назад к содержимому