Учнівське самоврядування - Дніпровський професійно залізничний ліцей

КЗ «Дніпровський професійний залізничний ліцей» ДМР
Перейти к контенту
Актуальне відео

 Організація учнівського самоврядування в групах
РОБОТА З АКТИВОМ
 
У безпосередню діяльність щодо організації учнівського самоврядування включається передусім той сектор громадськості, який прийнято називати активом. Наявність працездатного та дієвого активу є суттєвим фактором організації учнівського самоврядування колективу, його демократизації. До складу активу входять передусім учні, які виконують ті чи інші суспільні доручення (лідери, члени редколегії, старости груп). Ключовими характеристиками активу є динамічна структура (змінюваність) та спадкоємність.
 
Специфічні напрямки організаційно-виховної роботи з активом:
 
- виховні дії, спрямовані на усвідомлення учнями власних обов’язків, функцій та завдання колективу (інструктаж, конкретизація завдань, доручення, колективні обговорення, індивідуальні бесіди, повсякденне спілкування);
 
- надання повсякденної практичної допомоги в роботі, організація обміну досвідом роботи;
 
- контроль і спостереження за роботою активу, критика результатів, створення ситуацій, в яких учні можуть презентувати результати своєї роботи;
 
- організація самостійного планування, самостійного аналізу результатів, заохочення учнівської ініціативи;

Учнівське самоврядування у ліцеї очолює голова учнівського самоврядування, яку обирають щорічно на загальних зборах лідерів учнівського самоврядування.  Головою учнівського самоврядування наразі є учениця І курсу групи №6, яка навчається за професією «Контролер – касир. Касир квитковий. Провідник пасажирського вагона.»  - Баклан Каміла


 

До складу лідерів учнівського самоврядування входять старости груп, замісники старост  та актив групи,  які обираються в кожній групі окремо та за бажанням учня.

Зібрання лідерів учнівського самоврядування проходить кожного понеділка о 12:15 та у разі нагальної потреби.
Вимоги до учнівських зборів
 
1.     Збори проводяться при визнанні необхідності їх більшістю колективу або за категоричними вимогами більшості
2.     Збори повинні допомагати досягненню конкретно поставленої мети.
3.     Збори повинні бути плановими ( що не виключає можливості проведення оперативних засідань коли в цьому є необхідність).
4.     Збори повинні слугувати глибокому обговоренню актуальних питань, які хвилюють кожного члена колективу.
5.     Збори повинні допомагати прийняттю продуманих, значимих для колективу рішень.
6.     Збори повинні забезпечити заслуховування звіту кожного члена і колективне прийняття оцінки його діяльності.
7.     На кожних чергових зборах необхідно заслухувати інформацію про виконання раніше прийнятих рішень.
8.     Періодично повинен проводитися глибокий аналіз діяльності всього колективу з метою подолання недоліків в роботі і пошуків резервів її подальшого удосконалення.
9.     Збори повинні допомагати удосконаленню організації самоврядування і всієї навчально-виховної роботи в цілому.
Завдання учнівського самоврядування
 
Основним завданням самоврядування є виховання національної свідомості, громадської активності, формування освіченої творчої особистості
 
Функції учнівського самоврядування:
·        Захист прав та інтересів учнів;
·        Контроль за створенням належних умов для навчання, проживання, розвитку та дозвілля;
·        Ініціювання, розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально – виховного процесу;
·        Участь у розробці планів навчально-виховної роботи;
·        Участь у проведенні педагогічних (батьківських) рад у питаннях організації життєдіяльності колективу, внесення від імені учнівського колективу зміни;
·        Організація допомоги учням, які не встигають;
·        Підтримка та захист інтересів творчо обдарованих учнів;
·        Пошук шляхом налагодження стосунків між учнями, батьками, педагогами, адміністрацією;
·        Організація і проведення заходів, спрямованих на покращення екологічного стану району, міста та інше;
·        Участь у благоустрої ДПЗЛ;
·        Підготовка соціальних опитувань з проблем життєдіяльності колективу;
·        Організація діяльності спеціалізованих загонів: трудових, пошукових,  правопорядку і дисципліни та інше.
·        Організація самообслуговування:
-         Контроль за порядком під час чергування групи по ДПЗЛ;
-         Контроль за порядком під час проведення масових заходів;
·        Інформація роботи прес - центру ДПЗЛ;
·        Організація дозвілля учнів;
·        Контроль та консультативна діяльність з питань виконання планових заходів, дотримання статуту ДПЗЛ, положень, пам’яток;
·        Проведення роботи з питань визначення найактивніших членів колективу, стимулювання і відзначення.

Учнівське самоврядування як сукупність форм учнівської самоорганізації та спільної діяльності за інтересами неможливе без відповідних дій з боку педагогів та керівництва навчального закладу. Навіть якщо мова йде про найвищий ступінь участі – самостійну ініціативу учнів – діяльність закладу має бути організована таким чином, щоб нагороджена ініціатива, яка має форму ідей та прагнень, спроб діяти, розвивалась, а не пригнічувалась мікросоціумом в закладі. Більше того, принципи внутрішнього устрою закладу мають не тільки дбати про підтримку і розвиток виявленої учнівської ініціативи, а передусім створювати атмосферу, в якій би культивувалась дитяча активність. Педагогічний колектив завжди на одній хвилі з учнями навчального закладу.


Тисни для продовження                       1,      2

Назад к содержимому